Z tiskových zpráv a článků

Krátce po volbách v roce 2010 a změně vedení obce zjistili pracovníci obecního úřadu, že se ze společného úložiště dat ztratily veškeré zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce z předcházejících let a další větší množství různých dokumentů.
Rada města Nový Jičín dne 6. 6. 2011 schválila návrh řešení MHD Nový Jičín.
VE DNECH 7. - 8. 7. 2011 BUDE OBECNÍ ÚŘAD V ŠENOVĚ U NOVÉHO JIČÍNA UZAVŘEN
V sobotu 18.6. 2011 byl na tenisových dvorcích v Šenově u Nového Jičína uspořádán tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře tenisu o pohár starosty obce Šenov u Nového Jičína.
Dne 20.5. se uskutečnila soutěž v páce.
Z důvodu revitalizace objektu OSSZ Nový Jičín je od 26.05.2011 z technických důvodů dlouhodobě uzavřeno klientské centrum v přízemí budovy.
Upozorňujeme občany na dodržování Obecné závazné vyhlášky č. 1/1995 "O chovu a držení zvířat na území obce Šenov u Nového Jičína".
Jak využijeme prostor bývalých sběrných surovin po jeho opuštění firmou PARTR?
Zajímá vás, co se děje v obci?
Na základě podnětu pana Kačírka k prověření JŘ ZO, který nazval diskriminačním, odepírající práva občanům, byl JŘ odeslán ke kontrole na MV ČR.
Slunečné odpoledne 9. dubna bylo příhodné k setkání s přáteli, či posezení s příjemnými lidmi.
V květnu každý občan, který vlastní popelnici, obdrží od technických služeb žlutý igelitový pytel na plasty.
V uplynulých dnech měli naši občané opět problémy s padajícím perlitem.
V letošním roce plánujeme tyto hlavní kulturní a sportovní akce:
Kde najdete zápisy z jednání RO a ZO?
V uplynulém období se bývalému vedení obce podařilo vybudovat několik "černých" staveb v prostorách sportovního areálu.
Informace pro občany.
Škola získá větší prostor pro školní a mimoškolní aktivity.
Od 1.7. 2011 již nebude možné zapsat dítě - občana ČR - do cestovního dokladu rodiče.
Vážení spoluobčané, ve dnech 15.-30.11.2010 byl proveden audit projektů financovaných z dotačních titulů.
Vážení spoluobčané, na základě vašich četných dotazů zveřejňujeme přehled závazků obce ke dni 1.12. 2010.