Změny v zákoně o cestovních dokladech

Od 1.7. 2011 již nebude možné zapsat dítě - občana ČR - do cestovního dokladu rodiče.
Doposud mohly děti vycestovat mimo území ČR :

a) na vlastní cestovní pas

b) děti do 10-ti let s rodičem, zapsány v cestovním pasu rodiče.

Nebylo, není a nebude možné, aby děti vycestovaly s rodičem zapsány v občanském průkazu rodiče. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro jeho držitele, cestuje-li do států EU.

Pokud bude zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. 7. 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději však do 26.6.2012.

Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1.7.2011, pozbývá platnosti dnem 26. 6. 2012.

-JK-
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 19.01.2011 v 14:56 hodin