Projekt "Školní družina"

Škola získá větší prostor pro školní a mimoškolní aktivity.
Vážení rodiče, vedení obce začalo v měsíci lednu řešit situaci vzniklou přemístěním dětí ze školní družiny do prostor školy. Toto dočasné a nevyhovující řešení vzniklo potřebou rozšířit kapacitu mateřské školy ke spokojenosti rodičů. Ke dni 31.12. 2010 byl v souladu se smlouvou mezi obcí a soukromou osobou ukončen pronájem části budovy, ve které byla dříve umístěna školní družina. Vedení obce a školy společně se stavebním technikem prošlo celou budovu a přijalo následující rozhodnutí:

- celá budova bude využita ve prospěch školních a mimoškolních aktivit

- bude zpracován projekt na rekonstrukci budovy tak, aby byly splněny všechny hygienické podmínky pro pobyt dětí (dosud je povolena výjimka na jeden rok na provoz oddělení školky a školní družiny)

- přízemí bude využito ve prospěch oddělení mateřské školky

- v prvním a ve druhém patře budou děti ze školní družiny

- v budově budou vybudovány prostory pro některé mimoškolní aktivity (keramický kroužek, výtvarný kroužek apod.)

Realizace celého projektu je plánována do konce měsíce srpna. Od začátku školního roku 2011/2012 bude budova plně k dispozici dětem a bude tím vyřešena nynější špatná situace.

-Jaromír Kadlec-
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 26.01.2011 v 13:10 hodin