"Černé" stavby ve sportovním areálu

V uplynulém období se bývalému vedení obce podařilo vybudovat několik "černých" staveb v prostorách sportovního areálu.
Jedná se o dva přístřešky a pódium. Bohužel, žádná z uvedených staveb nebyla zkolaudována, navíc pódium bylo postaveno na pozemku, který nepatří obci. Tento stav je nepřijatelný, proto starosta obce JUDr. Hývnar v prosinci 2010 zažádal o legalizaci výše uvedených staveb. Proti tomuto kroku se nyní postavili někteří občané naší obce, kteří žádají bezpodmínečné odstranění nelegálních staveb. Svůj postoj a důvody vyjádřili v dopise, který poslali i na obecní úřad. Na žádost pana Kačírka byli s obsahem dopisu seznámeni přítomní zastupitelé obce na zasedání zastupitelstva. Postavení přístřešků a pódia bylo pro obec finančně dost nákladné, jen stavba pódia spolykala přibližně 750 000,- Kč. Vynaložené finanční prostředky obce na stavbu přístřešků a pódia tak možná přijdou nazmar, díky nesprávnému postupu bývalého vedení obce.
V současné době probíhá řízení podle pokynů stavebního úřadu. Pracovnice úřadu, která vede celý proces, požádala obec o doplnění žádosti o další dokumenty potřebné k legalizaci staveb.
O tom, zda budou stavby zlegalizovány, nebo se budou muset odstranit, nakonec rozhodne stavební úřad. Toto rozhodnutí bude obec plně respektovat.
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 07.03.2011 v 13:59 hodin