Areál bývalé posádky

Informace pro občany.
Vážení spoluobčané, dne 9. února 2011 podepsal starosta obce ve Vsetíně kupní smlouvu mezi obcí Šenov u Nového Jičína a firmou Fastav Development- AOC s.r.o. Neprodleně po podepsání smlouvy došlo k jejímu zaregistrování na Katastrálním úřadu v Novém Jičíně a k převodu nemovitostí na firmu. Na tento úkon bylo vázáno zaslání částky
10 000 000 Kč na úvěrový účet u ČS jako mimořádná splátka úvěru. Tímto úkonem byla splněna první část dohodnutých podmínek v kupní smlouvě. Další platby jsou vázány na splnění dalších podmínek, uzavřených v této smlouvě. Starosta dále jednal
s ČS o snížení úrokových sazeb do doby úplného splacení 20 miliónového úvěru z roku 2006.
O dalším dění kolem areálu budete informováni na obecních stránkách a v Šenovinkách.
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 07.03.2011 v 13:55 hodin