Plánované kulturní a sportovní akce na rok 2011

V letošním roce plánujeme tyto hlavní kulturní a sportovní akce:
Duben -otevírání studánek
- vítání občánků na obecním úřadu (9.4.)

Květen
-"Šenovská páka" (soutěž v páce)

Červen -pohár starosty obce (sportovní soutěže- areál školy a sportovní areál)
-loučení s předškoláky a školáky

Srpen -setkání se seniory na obecním úřadu
-"Šenovský škrpál" (26.8. a 27.8.)
-sportovní soutěže
(tenis, nohejbal, volejbal, fotbal)

Listopad -hodová zábava (restaurace Na Fojtství)
-vítání občánků na obecním úřadu

Prosinec -rozsvícení vánočního stromku
a mikulášská nadílka

Bližší podrobnosti najdete na vyvěšených plakátech před plánovanou akcí. Doufám, že se nám podaří všechny uvedené akce zrealizovat, počasí nám bude přát, že si některé z nich vyberete a zúčastníte se.

Irena Pauló
předseda kulturní komise

Pozor změna! Vodní hrátky na "Kačáku", plánované na měsíc červenec se z důvodu bezpečnosti osob nebudou konat.
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 07.03.2011 v 14:06 hodin