Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu - výsledek šetření

Krátce po volbách v roce 2010 a změně vedení obce zjistili pracovníci obecního úřadu, že se ze společného úložiště dat ztratily veškeré zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce z předcházejících let a další větší množství různých dokumentů.
Věc byla předána k prošetření. Oznámení podal starosta obce JUDr. Hývnar pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, kterého se měl dopustit neznámý pachatel. Provedeným šetřením Policie České republiky však nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a věc byla odložena. Naštěstí zákon ukládá vést vybrané dokumenty i v listinné podobě. Aby se tato skutečnost nemohla opakovat, byla neprodleně přijata účinná opatření ze strany správce sítě, firmy AMENIT s.r.o.

-JK-
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 22.07.2011