Využití areálu bývalých sběrných surovin - výzva občanům

Jak využijeme prostor bývalých sběrných surovin po jeho opuštění firmou PARTR?
Po vyklizení areálu firmou PARTR se v naší obci vytvořil poměrně velký prostor pro rozvoj obecních aktivit. Zastavěná plocha (cca 1600 m2) a ostatní plocha (cca 3800 m2). Rádi bychom touto cestou vyvolali obecnou diskuzi o jeho dalším využití. Výzvu zveřejníme i v připravovaném dalším čísle obecního časopisu. Žádáme tímto spoluobčany, aby své návrhy využití posílali e-mailem (obec@senovunovehojicina.cz), nebo poštou na adresu: Obecní úřad, Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42. Vzhledem k předpokládané velké finanční náročnosti celého projektu je nutné zvážit i udržitelnost projektu v dalších letech po jeho realizaci.

-JK-
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 02.05.2011 v 14:56 hodin