Výsledek kontroly Jednacího řádu ZO

Na základě podnětu pana Kačírka k prověření JŘ ZO, který nazval diskriminačním, odepírající práva občanům, byl JŘ odeslán ke kontrole na MV ČR.
Ministerstvo vnitra ČR - odbor dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru provedl právní rozbor Jednacího řádu. Plné znění rozboru najdete v sekci Místní správa - Úřední deska obce ... - Ostatní dokumenty. Všechny články JŘ ZO jsou v souladu se zákony ČR, kromě čl. 14 (Střet zájmů), ve kterém nastala nežádoucí situace, kdy na členy RO jsou kladeny nižší nároky než na členy ZO. Tento nedostatek bude upraven tak, aby byl v souladu se zákonem.

Závěr: Jednací řád ZO neodepírá práva občanům a není diskriminační.

-JK-
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 18.04.2011 v 15:55 hodin