Světlovan na Fašankovém festivalu ve Strání (foto M. Špirit)

DALŠÍ INFORMACE: Bojkovice