Památník S. Londy, Rusava, 28.8.2003

DALŠÍ INFORMACE: Památník, partizán Slávek Londa