Zastupitelstvo obce [ Zastupitelstvo města nebo obce ]

Zastupitelstvo obce Šenov u Nového Jičína
Jménopočet hlasůstrana
Funkce
JUDr. Hývnar Vojtěch210ČSSD
starosta
Ing. Kadlec Jaromír291SNK-VIZE 2014
místostarosta
Pallová Olga295SNK
člen rady obce
Zeť Miroslav209SNK-VIZE 2014
člen rady obce
Seifert Vladimír90TOP 09
člen rady obce
Ing. Hub Josef226SNK
člen ZO
Demeter Vladimír314ODS
člen ZO
Ing. Nevrlý Jaroslav143KDU-ČSL
člen ZO
Pauló Irena232SNK-VIZE 2014
člen ZO
Mgr. Sedlářová Jana202ČSSD
člen ZO
MUDr. Ševela Radek229ODS
člen ZO
Ing. Frömel Miroslav267ODS
člen ZO
JUDr. Třetina Karel227ČSSD
člen ZO
MUDr. Vaner Petr241ODS
člen ZO
Šromová Jana231SNK
člen ZO

DOKUMENTY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.senovunovehojicina.cz

Typ záznamu: Zastupitelstvo města nebo obce
AKTUALIZACE: Anna Vohralíková (Obecní úřad Šenov u Nového Jičína) org. 56, 16.11.2010 v 14:55 hodin