Elektronická úřední deska obce
Šenov u Nového Jičína

Počet aktuálních dokumentů: 28


02.06.2011:

Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nákazy - varroázy včel

Soubor: DOC (1,7 MB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Žádost o stavební povolení

Soubor: DOC (82 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Soubor: DOC (159 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Rozsah a obsah projektové dokumentace

Soubor: DOC (82 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Soubor: DOC (32 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

Soubor: DOC (43 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Oznámení změny v užívání stavby

Soubor: DOC (57 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Soubor: DOC (69 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Soubor: DOC (84 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Oznámení o užívání stavby

Soubor: DOC (46 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Ohlášení stavby

Soubor: DOC (75 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Ohlášení odstranění

Soubor: DOC (55 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Soubor: DOC (45 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Soubor: DOC (50 kB) [Šenov u Nového Jičína]

17.05.2011:

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Soubor: DOC (38 kB) [Šenov u Nového Jičína]

18.04.2011:

Právní rozbor jednacího řádu zastupitelstva obce

Soubor: PDF (0,7 MB) [Šenov u Nového Jičína]

10.03.2011:

Jednací řád ZO

Soubor: DOC (2,8 MB) [Šenov u Nového Jičína]

02.02.2011:

Nabídka k pronájmu pozemků

Soubor: DOC (349 kB) [Šenov u Nového Jičína]

01.01.2011:

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010

Soubor: DOC (116 kB) [Šenov u Nového Jičína]

26.01.2009:

Žádost o změnu územního plánu

Soubor: DOC (26 kB) [Šenov u Nového Jičína]

04.02.2008:

Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les

Soubor: DOC (29 kB) [Šenov u Nového Jičína]

20.09.2007:

Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie

Soubor: DOC (31 kB) [Šenov u Nového Jičína]

15.03.2005:

OZV o chovu a držení zvířat na území obce

Soubor: DOC (61 kB) [Šenov u Nového Jičína]

29.04.2004:

OZV Požární řád

Soubor: DOC (114 kB) [Šenov u Nového Jičína]

24.02.2004:

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Soubor: DOC (0 B) [Šenov u Nového Jičína]

24.02.2004:

Formulář - překopy

Soubor: DOC (23 kB) [Šenov u Nového Jičína]

24.02.2004:

Formulář - poplatek za psa

Soubor: DOC (29 kB) [Šenov u Nového Jičína]

19.02.2004:

OZV O znaku a praporu obce a jejich užívání

Soubor: DOC (94 kB) [Šenov u Nového Jičína]

ARCHIV DOKUMENTŮ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY