Vyhledávání dokumentů

Pozn.: Formulář neobsahuje žádné povinné položky.

Objekt Úřední deska obce Šenov u Nového Jičína

Počet nalezených dokumentů: 18


Žádost o stavební povolení

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (82 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (159 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Rozsah a obsah projektové dokumentace

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (82 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (32 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (43 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Oznámení změny v užívání stavby

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (57 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (69 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (84 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Oznámení o užívání stavby

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (46 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Ohlášení stavby

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (75 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Ohlášení odstranění

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (55 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (45 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (50 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Zveřejněno: 17.05.2011
Soubor: DOC (38 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Žádost o změnu územního plánu

Zveřejněno: 26.01.2009
Soubor: DOC (26 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les

Zveřejněno: 04.02.2008
Soubor: DOC (29 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Formulář - překopy

Zveřejněno: 24.02.2004
Soubor: DOC (23 kB) [Šenov u Nového Jičína]

Formulář - poplatek za psa

Zveřejněno: 24.02.2004
Soubor: DOC (29 kB) [Šenov u Nového Jičína]