Úřední deska obce Šenov u Nového Jičína

Stav k 22. 03. 2023 02:04:47

Nalezeno 28 dokumentů.

Evidenční číslo  Název  Složka  Původce  Zveřejnit od ↓ Zveřejnit do  Dokument
Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nákazy - varroázy včel Povinné informace Šenov u Nového Jičína 02.06.2011 DOC (1,7 MB)
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (38 kB)
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (50 kB)
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (45 kB)
Ohlášení odstranění Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (55 kB)
Ohlášení stavby Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (75 kB)
Oznámení o užívání stavby Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (46 kB)
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (84 kB)
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (69 kB)
Oznámení změny v užívání stavby Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (57 kB)
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (43 kB)
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (32 kB)
Rozsah a obsah projektové dokumentace Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (82 kB)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (159 kB)
Žádost o stavební povolení Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 17.05.2011 DOC (82 kB)
Právní rozbor jednacího řádu zastupitelstva obce Ostatní dokumenty Šenov u Nového Jičína 18.04.2011 PDF (0,7 MB)
Jednací řád ZO Ostatní dokumenty Šenov u Nového Jičína 10.03.2011 DOC (2,8 MB)
Nabídka k pronájmu pozemků Pronájem majetku Šenov u Nového Jičína 02.02.2011 DOC (349 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010 Obecně závazné vyhlášky Šenov u Nového Jičína 01.01.2011 DOC (116 kB)
Žádost o změnu územního plánu Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 26.01.2009 DOC (26 kB)
Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 04.02.2008 DOC (29 kB)
Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie Obecně závazné vyhlášky Šenov u Nového Jičína 20.09.2007 DOC (31 kB)
OZV o chovu a držení zvířat na území obce Obecně závazné vyhlášky Šenov u Nového Jičína 15.03.2005 DOC (61 kB)
OZV Požární řád Obecně závazné vyhlášky Šenov u Nového Jičína 29.04.2004 DOC (114 kB)
Formulář - poplatek za psa Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 24.02.2004 DOC (29 kB)
Formulář - překopy Formuláře a tiskopisy Šenov u Nového Jičína 24.02.2004 DOC (23 kB)
Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy Povinné informace Šenov u Nového Jičína 24.02.2004 DOC (0 B)
OZV O znaku a praporu obce a jejich užívání Obecně závazné vyhlášky Šenov u Nového Jičína 19.02.2004 DOC (94 kB)